thực tế ảo

Dây chuyền sản xuất vữa khô đứng dòng CRL, còn có thể gọi là dây chuyền sản xuất vữa khô tiêu chuẩn, tên gọi của nó xuất phát từ cấu trúc thẳng đứng, phễu phía trên máy trộn, hệ thống trộn phụ gia, máy trộn và máy đóng gói được bố trí trên bệ kết cấu thép từ trên xuống đáy, có thể được chia thành cấu trúc một tầng hoặc nhiều tầng. CRL là CORINMAC'loạt dây chuyền sản xuất vữa khô chính. Dây chuyền sản xuất vữa sẽ có sự khác biệt lớn do yêu cầu công suất, hiệu suất kỹ thuật, thành phần thiết bị và mức độ tự động hóa khác nhau. Toàn bộ chương trình dây chuyền sản xuất có thể được tùy chỉnh theo người dùng'trang web và ngân sách.

Gửi yêu cầu của bạn

Tập tin đính kèm:
  Chọn một ngôn ngữ khác
  English
  Tiếng Việt
  العربية
  Español
  français
  Português
  русский
  简体中文
  Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt